dinsdag 10 januari 2012

#11 visie op web 2.0

Een blog is denk ik vooral van nut voor de externe communicatie. Het is een handig hulpmiddel om geinteresseerden op de hoogte te houden van verschillende ontwikkelingen van het betreffende archief. Hetzelfde geldt voor een RSS-feed. Van beide communicatievormen wordt al gebruik van gemaakt bij het Gelders Archief, waarbij bijvoorbeeld nieuwsberichten worden doorgegeven.

Voor online-fotoalbums zijn ongetwijfeld ook nuttige toepassingen te bedenken, hoewel ik er nu even niet op kan komen... Er zit in de collectie ook het een en ander aan bewegend beeld. Dit wordt nu al op een Youtube-achtige manier beschikbaar gemaakt, met filmmateriaal dat 'embedded' wordt weergegeven op de site.
Wat heeft de 23-dingen cursus tot nu toe betekend voor de manier waarop ik naar het internet kijk? Ik maak in de regel dagelijks veel tot zeer veel gebruik van het web, maar ik ben persoonlijk geen van de zaken die ik nog niet goed kende (Flickr, RSS-feeds, Mashups) gaan gebruiken. Kennelijk is er een goede reden dat deze toepassingen mij nog niet bekend waren. Volgens mij wordt er in mijn directe omgeving ook niet veel gebruik gemaakt van dergelijke toepassingen, want ik hoor niet veel mensen erover praten.

Ik moet echter een onderscheid maken tussen het persoonlijke gebruik van de bovengenoemde digitale middelen, en het bedrijfsmatig gebruik. Met name Youtube en Flickr spelen hier wellicht in de toekomst een rol (in verband met het beschikbaar maken van beeldmateriaal). Het gebruik van tags kan de toegangelijkheid, maar vooral de doorzoekbaarheid van het materiaal bevorderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten