donderdag 29 maart 2012

#23 Evaluatie

Het is zover: de laatste entry in mijn 23-dingen blog. Ding 23 wordt voornamelijk een evaluatie van wat ik de afgelopen periode allemaal heb geleerd. De cursus was best pittig en heeft me meer tijd gekost dan ik vooraf had verwacht. Dat kwam waarschijnlijk omdat er een aantal zaken tussen zaten waar ik nog helemaal geen ervaring mee had.
Wat heeft de cursus gedaan met onze organisatie? Dit is voor mij helaas een beetje moeilijk in te schatten, aangezien ik pas net in het team gekomen ben, en de rest de cursus eerder heeft gedaan dan ik. Persoonlijk heb ik er wel het een en ander van opgestoken. Met Twitter had ik bijvoorbeeld nog nooit iets gedaan, dus op dat vlak was het zeer leerzaam. Hetzelfde geldt voor FlickR. Wat ik nog het meest interessant vond, was om te zien hoever sommige erfgoedinstellingen in Amerika inmiddels zijn met digitale toepassingen. Wat dat betreft een voorbeeld voor Nederlandse archiefinstellingen.

Wat kan er gedaan worden om 23 archiefdingen te verbeteren? Ik vond de cursus duidelijk in ekaar zitten, met per 'ding' afgebakende opdrachten, zodat je goed naar een doel kunt toewerken. Op deze manier word je als het ware gedwongen om de betreffende informatie spelenderwijs tot je te nemen en er zo begrip voor te ontwikkelen. Ik was verrast over hoe weinig ik eigenlijk wist van online toepassing als FlickR, terwijl deze toch al veel bekendheid en gebruikers kent. Aan de andere kant kreeg ik door de cursus ook de bevestiging dat ik een aantal dingen al wel wist. Vooral met instant messaging en sociale media als Facebook was ik al bekend.

Resumerend heb heeft de cursus me vooral de ogen geopend over wat er allemaal nog mogelijk qua toepassingen voor het archiefwezen. Wat dat betreft dus een zeer leerzame ervaring. Het heeft een beeld gegeven van wat er allemaal mogelijk kan zijn, wanneer er intensief gebruik wordt gemaakt van digitale middelen. Met name de manier waarop het publiek kan worden ingeschakeld om hulp te bieden bij het transcriberen of identificeren/duiden van archiefmateriaal is daarbij interessant. Ik heb kortom, een goed overzicht gekregen van de mogelijkheden en ontwikkelingen op digitaal gebied.